Τριβίδια ή τριβιδάκια

Βουτήματα ή ψωμάκια με μακρουλό σχήμα σε αντιδιαστολή με το κουλουράκι ή την κουλούρα.

iliasloul

Μετάβαση στο περιεχόμενο