Χαρουπόμελο

Η χαρουπιά διασώθηκε στο οικόπεδό μας κατόπιν πιέσεων που εξάσκησα με ιδιαίτερη μαχητικότητα. Οι γνώμες των «ειδημόνων» έδιναν και έπαιρναν. […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ➞

Μετάβαση στο περιεχόμενο