Τριβίδια ή τριβιδάκια

Βουτήματα ή ψωμάκια με μακρουλό σχήμα σε αντιδιαστολή με το κουλουράκι ή την κουλούρα.

Χαβάνι

Το γουδί, συνήθως από κράμα χαλκού.

Ωζίστικο κρέας

Το αιγοπρόβειο κρέας στην Κρήτη (ωζά είναι τα αιγοπρόβατα)

Μετάβαση στο περιεχόμενο