Όροι χρήσης

Όροι χρήσης και πολιτική απορρήτου

Παρακαλούμε διαβάστε τους παρακάτω όρους χρήσης προσεκτικά πριν τη περιήγηση σας στην ιστοθέση

Καλώς ήλθατε στο cretangastronomy.gr!

Χρησιμοποιώντας τον δικτυακό μας τόπο συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους χρήσης, οι οποίοι αποτελούν μια συμφωνία ανάμεσα στο cretangastronomy.gr και εσάς. Είναι πιθανόν να αλλάξουμε αυτούς τους όρους από καιρού εις καιρόν. Πάντοτε όμως θα μπορείτε να βλέπετε τους τρέχοντες όρους επιλέγοντας ένα σύνδεσμο στη βάση κάθε σελίδας του δικτυακού μας τόπου.

Επικοινωνία

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές επικοινωνίας με το cretangastronomy.gr που σας παρέχονται στο πάνω μέρος όλων των σελίδων του δικτυακού μας τόπου, για να μας στείλετε τα σχόλιά σας και την κριτική σας, αλλά αν είστε δυσαρεστημένοι από την απάντησή μας ή από τα περιεχόμενα στο cretangastronomy.gr, η μόνη επανόρθωση είναι να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το δικτυακό μας τόπο.

Για ερωτήσεις στους όρους χρήσης, παρακαλούμε στείλτε e-mail στη διεύθυνση law@cretangastronomy.gr.

Πνευματικά δικαιώματα

Χρήση του περιεχομένου

Εμείς και οι συνεργάτες μας είμαστε ιδιοκτήτες των πληροφοριών που περιέχονται στο cretangastronomy.gr. Στην πράξη όλο το περιεχόμενο και ο σχεδιασμός του cretangastronomy.gr προστατεύονται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους πνευματικής και διανοητικής ιδιοκτησίας. Μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο, να κατεβάσετε άρθρα στο δικό σας υπολογιστή για να τα διαβάσετε αργότερα, ακόμη και να τυπώσετε έναν αριθμό σελίδων για προσωπική σας χρήση. Όμως δεν πρέπει να αφαιρέσετε από οποιοδήποτε αντίγραφο κάνετε σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή και ανεξάρτητα από την μέθοδο αποθήκευσης του, τις σημειώσεις σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία που υπάρχει στο υλικό μας. Επιφυλασσόμαστε όλων των δικαιωμάτων μας. Μεταξύ άλλων, αυτό σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται να πωλήσετε ή με άλλον τρόπο διαθέσετε τις πληροφορίες μας, να τις ξαναγράψετε ή να τις τροποποιήσετε, να τις αναδιανέμετε, να τις θέσετε στον δικό σας δικτυακό τόπο ή να τις χρησιμοποιήσετε για εμπορικούς σκοπούς χωρίς να έχετε αναφέρετε την πηγή προέλευσης (με follow link) και τον αρθρογράφο και χωρίς να έχετε ζητήσει την άδειά μας.

Συνήθως δεν έχουμε αντίρρηση να έχετε έναν απλό σύνδεσμο στο δικό σας δικτυακό τόπο με το cretangastronomy.gr. Πάντως πρέπει πρώτα να ζητήσετε την άδειά μας αν έχετε σκοπό να ενσωματώσετε το cretangastronomy.gr ή να ενσωματώσετε τμήματά του μέσα σε έναν άλλο δικτυακό τόπο ή να ενσωματώσετε τμήματά του με τρόπο που δεν είναι σαφής για τους χρήστες μας. Δεν επιτρέπεται να δημιουργήσετε σύνδεσμο με το cretangastronomy.gr αν ο δικτυακός σας τόπος περιέχει παράνομο, άσεμνο ή προσβλητικό περιεχόμενο, ή αν ο σύνδεσμος έχει με οποιοδήποτε τρόπο αρνητικό αντίκτυπο στην υπόληψή μας.

Όταν τοποθετείτε υλικό ή πληροφόρηση στο cretangastronomy.gr που μπορεί να είναι διαθέσιμα δημοσίως, μας δίνετε την αμετάκλητη αδιάκοπη άδεια χρήσης αυτής της πληροφόρησης, χωρίς όμως ταυτόχρονα αυτό να συνιστά και υποχρέωση μας για προβολή αυτή της πληροφόρησης ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο χρήση της. Στην περίπτωση που επιλέξουμε να προβάλουμε πληροφόρηση την οποία μας δίνετε, ο τρόπος, ή έκταση και ο χρόνος προβολής εναπόκειται στην αποκλειστική δική μας ευχέρεια.

Ερωτήσεις για τα πνευματικά δικαιώματα, παρακαλούμε στείλτε e-mail στη διεύθυνση law@cretangastronomy.gr.

Χρήση πληροφοριών από εταιρίες που δεν ενεργούν εκ μέρους του cretangastronomy.gr

Το cretangastronomy.gr έχει εμπορικές σχέσεις με άλλες εταιρείες οι οποίες διαφημίζονται ή προβάλλονται μέσω αυτού. Όταν συνδιαλέγεστε απ’ ευθείας με αυτές τις εταιρείες, είναι πιθανόν να ισχύουν διαφορετικοί κανόνες και διαφορετικοί τρόποι διαχείρισης των προσωπικών πληροφοριών.

Όταν μοιραζόμαστε μια πληροφορία με ένα τρίτο μέρος, ζητάμε να συμφωνήσουν γραπτώς στη τήρηση των όρων χρήσης προσωπικών πληροφοριών από το cretangastronomy.gr. Αν ανακαλύψουμε ότι το τρίτο μέρος χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση εξέθεσε προσωπικές πληροφορίες για κάποιον από τους χρήστες μας, θα λάβουμε αμέσως μέτρα για να αποφύγουμε άλλα τέτοια περιστατικά. Το cretangastronomy.gr δεν δίνει προσωπικές πληροφορίες και στοιχεία ταυτότητας σε ένα τρίτο μέρος χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη. Επίσης, αν ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για να δώσουμε προσωπικές πληροφορίες σε ένα τρίτο μέρος, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να προσδιορίσουμε με απόλυτη ακρίβεια τα πλαίσια αυτής της συγκατάθεσης.

Ερωτήσεις για τη χρήση πληροφοριών, παρακαλούμε στείλτε e-mail στη διεύθυνση law@cretangastronomy.gr.

Προσωπικά δεδομένα

Προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται για εσάς
Το cretangastronomy.gr κατανοεί ποσό σημαντική είναι η διακριτική διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών που παρέχονται από τους χρήστες του δικτυακού μας τόπου.

Για κάθε αλλαγή του τρόπου διαχείρισης προσωπικών πληροφοριών που επιβάλλεται είτε από το νόμο είτε από νέες καταστάσεις θα πληροφορούμε τους χρήστες του cretangastronomy.gr, ζητώντας ταυτόχρονα τη συγκατάθεση χρήσης με το νέο τρόπο των πληροφοριών που έχουν δοθεί πριν την αλλαγή αυτή.

Από τους χρήστες οι οποίοι εγγράφονται ως μέλη στο newsletter του cretangastronomy.gr ζητούνται πληροφορίες ταυτότητας, όπως όνομα, επώνυμο και διεύθυνση e-mail. Επιλέγετε επίσης αν θέλετε να σας αποστέλλονται πληροφορίες ή όχι. Το cretangastronomy.gr ζητά επίσης τη συγκατάθεση των χρηστών πριν συγκεντρώσει πληροφορίες που αφορούν την ταυτότητά τους.

Ερωτήσεις για τα προσωπικά δεδομένα, παρακαλούμε στείλτε e-mail στη διεύθυνση law@cretangastronomy.gr.

Χρήση πληροφοριών για στατιστικά δεδομένα
Το cretangastronomy.gr συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες του με σκοπό να εξελίξει και να βελτιώσει κάποιες δραστηριότητες. Τις χρησιμοποιεί επίσης για ανάλυση αγοράς. Είναι πιθανόν να δώσει πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από το cretangastronomy.gr σε τρίτα μέρη, με συγκεντρωτική μορφή και αφού αφαιρεθούν πληροφορίες ταυτότητας των χρηστών. Για παράδειγμα, μπορούμε να δώσουμε σε κάποιο συνεργάτη μας το ποσοστό των μελών του cretangastronomy.gr που είναι άνδρες. Κάθε τρίτο μέρος που λαμβάνει τα συγκεντρωτικά δεδομένα πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα επιχειρήσει να εντοπίσει την ταυτότητα του χρήστη ο οποίος προμήθευσε τις πληροφορίες. Ανάλογα με τη συμφωνία του cretangastronomy.gr με το τρίτο μέρος, μπορεί η πληροφορία να πωληθεί στο τρίτο μέρος ή να δοθεί δωρεάν.

Το cretangastronomy.gr είναι πιθανόν να προσανατολίσει την εμπορική του δραστηριότητα ή τη διαφήμιση σε σχέση με τις πληροφορίες που έχει συλλέξει για σας. Για παράδειγμα, αν γνωρίζουμε ότι ο χρήστης είναι γυναίκα, μπορεί να λάβει διαφήμιση σχετιζόμενη με γυναίκες. Βεβαίως σε κάθε περίπτωση, ο διαφημιστής δεν θα έχει πρόσβαση σε κάποια προσωπική πληροφορία για σας.

COOKIES

Το cretangastronomy.gr μπορεί – μελλοντικά – να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Ο επισκέπτης/χρήστης του cretangastronomy.gr μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Νομικό τμήμα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές επικοινωνίας με το cretangastronomy.gr που σας παρέχονται στο πάνω μέρος όλων των σελίδων του δικτυακού μας τόπου, για να μας στείλετε τα σχόλιά σας και την κριτική σας, αλλά αν είστε δυσαρεστημένοι από την απάντησή μας ή από τα περιεχόμενα στο cretangastronomy.gr, η μόνη επανόρθωση είναι να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το δικτυακό μας τόπο. Για ερωτήσεις στους όρους χρήσης, παρακαλούμε στείλτε e-mail στη διεύθυνση law@cretangastronomy.gr.

Print Friendly, PDF & Email